Czabán Általános iskola
Czabán Általános iskola

Felső tagozat

5.évfolyam
Vásárhelyiné Szilágyi Mária
magyar-történelem

6. évfolyam
Urbinné Keszthelyi Éva
angol nyelv
gyermek-és ifjúságvédelmi felelős

7.évfolyam
Herrné Juhász Krisztina
magyar-ének
Önértékelési munkaközösség-vezető


8.évfolyam
Pazos Vina Rita 
angol nyelv
DÖK-segítő pedagógus
természetismeret, földrajz-biológia


Kamarás Krisztina
matematika-kémia, sakk-logika
felsős munkaközösség-vezető


Pálinkás Tiborné
matematika, fizika, technika, informatika

Hajdu Szidónia
testnevelés


Dr. Verebélyi Gyula
vizuális kultúra és médiaismeretek, testnevelés, tánc és dráma
sport és egészségfejlesztési munkaközösség-vezető

Bérczi Gézáné
informatika

Madarászné dr. Juhász Irén
fejlesztőpedagógus

Balogh Béla
edző

Varga László 
testnevelés


Copyright © 2010 Czabán Általános Iskola. Minden jog fenntartva